Mentor Grupper

Mentorsprogram för studenter och unga Kristna läkare och tandläkare
KLM organiserar mentorsgrupper/mentorer för studenter och unga kristna läkare/tandläkare. Studietiden är en viktig tid, där livet som framtida läkare/tandläkare formas. I ett sekulärt land där ateism och otro blivit den nya stadsreligionen blir det förvirrande och svårt att se den kristna trons självklara relevans i allt som har med människokroppen och människan att göra. Sann vetenskap utsluter inga möjligheter utan låter alla teorier komma fram och väljer sedan den teori som visar sig mest logisk och verkar mest stämma överens med den verklighet viken vi kan erfara. Att förlöjliga, förringa eller förnedra tillhör inte sann vetenskap, utan visar bara på bristen på sakliga argument och oftast en tvivelaktig vetenskaplig livsåskådning. Det är inte svårt att argumentera för att vi är skapade. Tyvärr är den miljö som dagens studenter utsätts för långtifrån saklig eller respektfull när det kommer till den vetenskapliga övertygelsen att vi är skapade. En övertygelse som är självklar för den stora majoritetens av världens befolkning och som alltid varit det. Den sekulära trosinriktningen saknar en absolut sanning; det innebär att det de som har makten för stunden bestämmer vad som är rätt eller fel. Som kristna har vi en absolut sanning i Guds ord att utgå ifrån.

Kanske är det viktigare än någonsin för unga studenter att vara med i mentorsgrupper ute på universiteten, och för yngre läkare att ha en mentor eller ingå i en mentorsgrupp.
Tänk att få en grund att stå på när de svåra valen i livet privat och som läkare kommer upp, och inte bara anpassa sig efter vad som är dagens sanning.

Tänk att få råd, synpunkter och vägledning av erfarna kollegor som gått före.
Tänk att vi får dela en vetenskaplig grund, en tro och en sanning som delas av långt över
1 000 000 000 människor på denna planet.

För mer information om mentorsprogrammet, kontakta;
Studentsekreteraren: studentsekreterare.klm@gmail.com
KLMs kansli: doctors4christ@gtmail.com