KLM Styrelse
Jovanna Dahlgren
Professor i Barnendokrinologi
Ordförande
Vår målsättning är

§1a)   Att fortlöpande analysera
och påverka hälso- och sjukvården utifrån kristen människosyn och etik

§1b)   Att stimulera
den enskilde medlemmen att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier

§1c)   Att vara ett forum
Att såväl nationellt som lokalt erbjuda läkare och medicinstuderande ett forum för gemenskap och utbyte av erfarenheter

§1d)   Att utveckla och stödja
föreningar för kristna medicinstuderande

§1e)   Att sammarbeta internationellt
Att verka för att vidareutveckla samarbetet med de internationella föreningarna för kristna läkare och medicine studerande

§1f)   Att få fokus på utvecklingsländer
Att lära känna och stödja hälso- och sjukvården i utvecklingsländer, i synnerhet missionssjukvården

Tomas Seidal
Patolog, Medicine Doktor
Vice Ordförande
Ellen Johansson
Leg. Läkare, Medicine Doktor
Sekreterare
Hulda Landgren
Leg. Tandläkare
Ledamot
Vanda Orban
ST-läkare i Allmänmedicin
Ledamot
AT-/ST-inspiratör
Marc Schickel
Leg. Läkare
Kassör
KLM Medarbetare
Joakim Stiernspetz
ST-läkare
Studentinspiratör
Valdemar Landgren
ST-läkare inom Psykiatri
Internationell Sekreterare
Studentinspiratör
Kristoffer Sundbäck
AT-läkare
Studentinspiratör
Vår tro, vår grund

 KLM bekänner sig till Bibeln som Guds ord.

 - KLM bekänner sig till den kristna tron så som den sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen:
 

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den heliga Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.