Välkommen till en konferens på temat

Faith, Love and Care in Medicine!


For English, go here

Människor torteras, lemlästas och dödas i konfliktområden. Systematiska sexuella övergrepp och misshandel på Balkan, i Mellanöstern och i Kongo. Stora flyktingströmmar.

Fetma, hjärt/kärlsjukdom, depressioner, ångest, missbruk och beroendesjukdomar tynger sjukvården. Epidemier, miljögifter, tumörsjukdomar, ja – allt skall mötas av hälso- och sjukvården.

På Panzisjukhuset i Kongo opereras och rehabiliteras. I Norden har alla rätt till god vård. Enligt lagen är god vård – god kvalitet, säker och lättillgänglig. Den med störst behov skall prioriteras.

Vilken roll spelar tro/livsåskådningen för patienterna, för hälsa, vård och omsorg?

Varifrån kommer mod, hopp, uthållighet och kompetens?

Hur motas korruption?

"Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig" Joh 14:1

Huvudtalare

Denis Mukwege, Kongo

Joel Halldorf, Sverige

Peter Saunders, Storbritannien

Rick Paul, Holland

Andzej Turkanik, Österrike

Program

Plenarföreläsningar på temat

 • Sexuella övergrepp, upprättelse och rehabilitering
   - ett perspektiv på hela människan
 • Att förstå samtiden, sjukvården och den kristnes roll
Ethical hot spots

 • Global health challenges
 • Medical missions – today and yesterday
 • World view and freedom of conscience in medical care
 • Death on demand – euthanasia. Pro et contra
 • Identity confusion – Sex reassignment. Pro et contra.

Övrigt i programmet

 • Konsert till förmån för Panzisjukhuset
 • Morgonbön & bibelsamtal. 
 • Nordiska berättelser & nordisk afton
 • Utflykter
 • Studentmöte
 • Bibelstudier & Gudstjänster

Anmälan

Anmäl dig till vårt mejlutskick för att få mer information när registreringen öppnar.