Välkommen att stödja KLM
Välkommen att stödja KLM med gåvor, medlemsavgiften och som månadsgivare.
Då blir arbetet med att välsigna svensk sjukvård möjligt.
Varför stödja KLM?
KLM engagerar sig bland annat i att sprida Kristi utgivande kärlek, belysa trons betydelse i vår professions vardag och stå upp för kristna etiska värderingar.

Det yttrar sig i ett aktivt arbete emot studentvärlden samt regionträffar, konferenser, medicin-etiska debatter samt internationellt arbete.
Ars Medicina är KLMs medlemstidning som kommer ut 2-3 gånger per år och är fylld med spännande artiklar, relevanta krönikor, studentinformation och nyheter kring KLMs satsningar. Varje nummer går under ett aktuellt tema som medarbetare i KLM och gästskribenter utformar.

Vi utvecklar våra visioner och satsningar fortlöpande. Till exempel hoppas vi i framtiden ha en kontaktperson på varje sjukhus som erbjuder AT-tjänst. Tanken är att en nyinflyttad KLM-medlem ska kunna komma i kontakt med en annan KLM-medlem.

Vi är därför tacksamma för att du genom ditt stöd och medlemskap visar att KLMs arbete och budskap är viktigt. Genom ditt engagemang, dina förböner, dina åsikter, din medlemsavgift och ditt deltagande i våra möten utvecklas KLM.
Hur stödja KLM?

Bli månadsgivare via autogiro!
Att medlemsavgiften och gåvor på det sättet överförs automatiskt och regelbundet är både bekvämt och praktiskt för dig. För KLM som förening innebär en stadig inkomst en trygghet för att budget ska gå ihop och nya satsningar kan planeras.

Du har möjlighet att betala in medlemsavgiften via autogiro en gång per år genom att skriva ut och fylla i denna blankett.
Om du vill stödja KLM genom att bli månadsgivare skulle det hjälpa oss mycket, om det så är 50kr i månaden. Använd samma blankett.

Medlemsavgiften
för ett år är:
Läkare/Tandläkare: 500kr
Läkare/Tandläkare par: 750kr
Pensionär och AT-läkare: 250kr
Pensionär och AT-läkare par: 400kr
Student: första året gratis, därefter 100kr
Endast prenumeration av Ars Medicina (100kr)

Medlemsavgiften sätts in på bankgironr: 5033-2857 , och skriv ”M.avg 2014” och namn i meddelanderutan. Tack!
KLM behöver ditt stöd!
Du kan sätta in din gåva på
bankgiro 5033-2857, Swedbank.

Tack för att Du är med och välsignar!