Studentkonferensen i Chervnitsi
Tänk att få dela med sig till studenter från ett tjugotal länder som Libyen, Somalien, Sudan, Jordan, Libanon, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Indien, Ukraina.
Människor som man normalt aldrig skulle få chansen att dela ett djupt samtal med annars. Att få vara med som en av huvudtalarna bland hundratals studenteroch
öreläsare från hela världen är stort. Att få dela med sig, inte bara av våra medicinska kunskaper, men med meningen av livet är större.
Men det största är värmen och glädjen som växte under konferensen, och som nu börjar bli ett varmt minne. Valdemar skickade ett mail kort efter vår
hemkomst och frågade: "När skall vi åka nästa gång?"