KLM rapport från östfronten - Är fred möjlig?
Ser du situationen i Irak, Israel, och Syrien? Ser du situationen i Ukraina och forna Sovjet Unionen? Ser du situationen bland Kurder och Palestinier? Ser du situationen i det Ebola drabbade väst Afrika?
Hur stor tror du chansen är för dessa människor från lidande och krigsdrabbade nationer att mötas i en nära gemenskap

Som en av huvudtalarna vid den 5e Internationella Kristna Studentkonferensen i Odessa i Ukraina, mindre än 1 timmas flygresa från kriget i öster där
människor dör dagligen trots vapenvilan, fick jag äran att se vackra möten mellan läkarstudenter vars nationer befinner sig i krig.
Möten som gjorts möjliga bl.a. av KLM som en huvudsponsor av konferensen.

En professor, som tagit med över 140 studenter, 40 av dem muslimer från Irak, berättade att hon har läkarstudenter som har dödats i kriget här i Ukraina.
En läkarstudent berättade för mig att hans familj måste fly i Irak medan han själv var tvungen att fly undan kriget i östra Ukraina.

Baserad på min kristna tro har jag undervisat om oftalmologi och teman som ”Hur man delar sin tro på ett respektfullt sätt” till läkarstudenter från bl.a. krigets Irak,
Syrien, Kurdistan, Israel, Palestinier, Pakistan, Indien, Sudan, Ebola härjade Västafrika och forna Sovjetstater. Många fina och ibland djupa personliga samtal
med muslimer, kristna och hinduer har följt. Det är smärtsamma berättelser om lidande och svårigheter som kommer från mellersta östern, Afrika och
forna Sovjet stater. Berättelser som vittnar om att utan en god Gud så är människan förlorad.

Till skillnad från en sekulariserad västvärld så önskar människor från dessa länder att bli välsignade av Gud. Mitt huvudbudskap under konferensen har därför varit ”För att du
skall bli välsignad av Gud, så måste du välsigna andra”. Den kärleksfulla atmosfär som skapades av de många internationella talarna och läkarstudenterna i Odessa,
utblommade i ett fyrverkeri av dans, sång och glädje bland den stora internationella gruppen av läkarstudenter den sista kvällen.
Är fred möjlig?
Ja - fred, frid och glädje är möjlig – när vi låter Guds kärlek lysa igenom.
Allt Gott i Kristus!
/Johan Semby
Odessa, Ukraina 17 oktober 2014