ICMDA 2014 World Congress Rotterdam
Det var bra!
19-26 juli samlades nästan 1000 kristna läkare, tandläkare, studenter som representerande 80 lände från världens alla hörn till en fantastisk gemenskap över alla
nationsgränser och folkgrupper som tillsammans prisande och ärande vår Gud och skapare.


Sverige representerades av ett 20tal läkare och studenter. Under öppningsceremonins stora flaggparad bar KLMs ordförande tillsammans med en svensk läkarstudent
den stora Svenska fanan upp på scen sjungandes "Du gamla, du fria". Under den internationella aftonen sjöngs "O store Gud" först på svenska och sedan var
och en på sitt språk, till ära för alla de Svenska missionärer som gett sina liv i världens olika länder. Konferensen präglades av glädje och en sammanhörighet i Kristus.


Många aktuella teman togs upp i seminarier och föreläsningar som speglar dagens utmaningar för den kristne läkaren/tandläkaren i världens olika hörn. Undervisning skedde utifrån ledorden "Serve, Share, Shine" och behandlade teman som att få ihop vardagen/äktenskapet, att tjäna bland AIDS/HIV-patienter, eutanasi, att starta/leda nationella läkarorganisationer, den Helige Andes gåvor i vår profession, korruption inom vården, förföljelse av kristna och mycket mer.

Det har lagts upp bibelstudier och föreläsningar som hölls under studentdelen och huvudkongressen på ICMDAs youtube-channel.

Se de härliga bilderna från ICMDA 2014 World Congress på vår engelska hemsida.