ICMDA nordic meeting göteborg 2020!
Mer information finns i menyn under "Nordic Meeting 2020"
"Hopp för svensk sjukvård"
Vårkonferens för KLM och SKSF 5-7 april 2019
Samariterhemmet i Uppsala
Fredag
18.00          Registrering, mingel och förfriskningar
19.00-20.30 Kristen i vardagen (Mats Karlsson, specialistsjuksköterska inom psykiatri)
20.30-21.00 Bikupor och delande av erfarenheter
21.00          Kvällsfika

Lördag
8.15-9.10    Gemensam frukost
9.10-9.15    Välkomnande av ordförandena (Margreth Jansson och Jovanna Dahlgren)
Fyra problemområden och varför innovativa lösningar behövs

9.15-10.15  Tillgänglighetsproblem inom vården:
                 Personcentrerad vård – Att se människan, erfarenheter från kristen psykiatrimottagning
                 (Mikaela Blomqvist Lyytikäinen, psykiater, Finland)
10.15-11.00 Personalbrist och dåligarbetsmiljö:
                 Hur kan ett hållbart chefskap och en god arbetsmiljö fungera?
                 (Sara Andersson, verksamhetschef Johannesvården)
11.00-11.15 Fikapaus
11.15-12.45 Nya patientgrupper och internationalisering av vårdpersonal:
                 1. Immigranter – en resurs inom vården (Samir Sharo, hematolog)
                 2. Nyanlända – bästa händertagandet (Anna Aronsson, barnläkare)
                 3. Äldrevården – hur undviker vi att patienter faller mellan stolarna? (Margreth Jansson, sjuksköterska)
                 4. Barn med ovanliga syndrom – ett holistiskt tänk (Magnus Landgren, barnläkare)
12.45-14.00 LUNCH (ingår ej i avgiften)
14.00-15.30 Förebygga utbrändhet i vården
                 1. Hjärnans plasticitet och fysisk aktivitet (Jovanna Dahlgren, professor i pediatrik)
                 2. Hur använder jag rätt hjärnans belöningssystem? (Fred Nyberg, professor i
                     beroendeforskning/neurofarmakologi)
15.30-15.45 Summering av dagen
15.45-16.00 Kaffe
16.00-17.30 Årsmöte SKSF respektive KLM
18.30-22.00 Festmiddag och aftonbön

Söndag
8.30            Gemensam frukost
9.00-10.30   Panelsamtal och avslutande förbön
11.00-12.30 Gudstjänst
Avgift: Studenter 300 kr. Övriga 800 kr. Dagsbiljett: 200 kr fredag, 600 kr lördag.
Anmälan görs via mail till marcschickel@web.de. Viktigt att du anger student eller
yngre kollega om du vill delta i studentaktiviteter. Ange även studieort, termin, tand-/läkare, eventuell specialkost/allergi, mobilnummer.

Betala konferensavgiften i samband med anmälan till bankgiro 5033-2857 och ange Kavgift + namn, alternativt swisha till 123 692 93 50. Avgiften kan betalas tillbaka vid avanmälan
fram till den 2/4.
ICMDAs Världskongress 2018
Följ med KLM till Indien för att möta kristna läkare och tandläkare från hela världen.

International Christian Medical and Dental Association, ICMDA, är en internationell organisation som KLM varit en del av under många år.

Världskongressen äger rum vart fjärde år.
Årets tema: "I den Store Helarens fotspår“ som hämtas från Jesaja 42:5-7. I programmet finns gudstjänster och bibelstudier såväl som tematiska inslag som rör global hälsa och sociala utmaningar i ett brett perspektiv.
Vi svenskar har erbjudits en postkonferensutflykt till Vellore Christian Medical
University och Hospital.

Det är ett unik tillfälle att har gemenskap med kristna studenter och läkare från
hela världen.


Läs mer om konferensen och anmäldig på deras websida icmda2018.org
Se deras promotional video​​​​​​​.
Andra informationskanaler till världskongressen:
Telephone: +91 4162266686
Website: icmda.net
Twitter: @icmdanet

Bjud med så många som möjligt och häng med på en oförglömlig resa!

Nu kan du som medlem få vår tidning som PDF direkt i din mail.  Om du vill byta från pappersform till PDF eller tvärtom, skriv till oss. Klicka på filen nedan för att läsa tidningen eller ladda ner den.
Har du betalt medlemsavgiften till KLM?
KLM uppmuntrar alla sin medlemmar att använda sig av autogiro för att betala medlemsavgiften, alternativt bli månadsgivare. Många uppskattar bekvämligheten med att medlemsavgiften och gåvor på det sättet överförs automatiskt och regelbundet. För KLM som förening innebär en stadig inkomst en trygghet för att budgeten ska gå ihop och nya satsningar kunna planeras. Om du vill starta autogiro ladda ner nedanstående blankett och skicka till vår kassör.
Om du önskar betala utan autogiro var god sätt in medlemsavgiften på bankgiro: 5033-2857 och ange "M.avgift + innevarande år + namn". Osäker på vad du ska betala? Se nedanstående
sammanställning.

Du har också möjligheten att betala genom Swish nu direkt.
KLMs Swish-nummer är 123 692 93 50.
Slutligen vill vi tacka dig för att du står med KLM genom ditt medlemskap. Det är genom vårt gemensamma engagemang, våra böner och våra resurser som KLM kan fortsatt verka för
att välsigna svensk sjukvård.


Tack för att du betalar din medlemsavgift till KLM! 
Aktuellt
Vad händer i KLM framöver? Det kan du läsa under fliken aktuellt. Under året anordnar vis flera konferenser och föreläsningar. Återkommande händelser är Vårkonferensen med årsmöte och Studenthelgen på hösten. Välkommen!

Ars Medicina
Etik är som att ta ut kompassriktningen inför en segling från Göteborg till New York. Ett par grader gör stor skilnad i slutändan. Som Kristna har vi en grund i Guds ord. I Ars Medicina skriver många duktiga vänner och medarbetare i KLM för att hjälpa oss som läkare att ta ut kompasriktningen i god tid innan vi står inför de svåra valen. Ibland kan det faktiskt gälla liv eller död.
På bilden Lars Ljungström och Nils Svensson delande ut Ars under medicinska riksstämman i Stockholm. Nils som sedan början av 2014 vilar i frid.

Skandinavisk PRIME konferens i Göteborg
Talare från Brittiska PRIME inspirerade. Frågor som luftades var ”Vad kännetecknar en god sjuksköterska/läkare? Vad hindrar? Vad står ”whole person health” för och varifrån kommer medkänslan (compassion)? Hur kan vi förstå patienten? Och hur kan vi se på Jesus som förebild i patient läkarrelationen?”
KLM har ett sammarbete med Brittiska Prime som erbjuder möjlighet att åka ut som läkare/ tandläkare på längre och kortare uppdrag. Läs gärna mer på:
www.prime-international.org


KLM rapport från östfronten - Är fred möjlig?
Ser du situationen i Irak, Israel, och Syrien? Ser du situationen i Ukraina och forna Sovjet Unionen? Ser du situationen bland Kurder och Palestinier? Ser du situationen i det Ebola drabbade väst Afrika? 

Hur stor tror du chansen är för dessa människor från lidande och krigsdrabbade nationer att mötas i en nära gemenskap?

Förbön för KLM medlem
KLM är en förening där vi hjälper varandra att växa som både läkare och kristna. Ett viktigt inslag är att vi tänker och ber för varandra. Under en läkarkonferens i Bulgarien fick vår ordförande och studentsekreteraren möjlighet att lyfta vår medlem och tidigare ordförande Annika Landgren med familj i föbön. Många blev berörda av detta.

Har du något vi kan be för?

Samir, överläkare och ST ansvarig vid medicinkliniken
En av många läkare i KLM som har ett stort hjärta för att hjälpa människor till ett bättre liv. Den 3/8 tog ISIS Samirs födelsestad Singar med över 10 av hans släkt och familjer, hans mors syskon. Samirs morfar flydde från tour Abdin under Sayfo (folkmord på Kristina i Turkiet) och idag flyr hans barn och barnbarn och lämnar hus och allt som de äger. 

En av många medlemmar i KLM som har mycket mer att dela!