Etik är som att ta ut kompassriktningen inför en segling. Ett par grader gör stor skillnad i slutändan.
Den medicinska vetenskapen rör sig i många områden där medvetenhet om etik är oerhört viktig. För att vetenskapens framsteg ska få den effekt på samhället som är
uppbyggligt och gott behöver Guds ord få leda oss för att ta ut rätt kompassriktning.
I den kliniska vardagen behöver vårdpersonal ofta hantera frågor om liv och död. Ingen plats i samhället är så präglat av olika livsöden av glädje och sorg som sjukhusen.
Därför är rätt bemötande, förhållningssätt och etik nödvändigt för alla medicinskt kunniga.
KLM hanterar frågor om etik inom medicin och kring patientmötet på flera sätt. Ett aktivt deltagande i den mediala medicinetiska debatten, anordnande av föreläsningar
och informationsspridning till studenter och medlemmar är huvudmetoderna.
Ars Medicina är KLMs tidning som kommer ut 2-3 gånger per år och är fylld med spännande artiklar, relevanta krönikor, studentinformation och nyheter kring KLMs
satsningar. Varje nummer går under ett aktuellt tema som medarbetare i KLM och gästskribenter utformar. Som medlem erhåller du Ars Medicina i brevlådan
eller som PDF till din mail om du så önskar.
Som gäst får du läsa några utdrag ur Ars genom att klicka på nedanstående PDF-länkar.
Som inloggad medlem kan du läsa många äldre Ars Medicina i sin helhet.

Mer Etik
Vår systerorganisation i Storbrittanien, Christian Medical Fellowship, CMF, har ett omfattande arkiv på artiklar och dokument om etik i flertalet medicinska frågor.

Läs mer om det här.