KLM är
en förening för kristna läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter i Sverige.

KLM finns
till för att stödja och inspirera läkare, tandläkare, medicinstudenter och tandläkarstudenter att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier.

KLM driver
olika projekt för att tydliggöra kristen tro och människosyn i sjukvårdsfrågor.

KLM deltar
i den medicinsk-etiska debatten

KLM ger
ut tidskriften Ars Medicina

KLM anordnar
symposium, utställningar möten eller andra arrangemang i samband med bl.a. Svenska Läkaresällskapets riksstämma

Konferenser, studentläger, lokalaföredrag & gemenskapsträffar

KLM står i ett internationellt arbete
och är anslutet till International Christian Medical and Dental Association, ICMDA. Vi tillhör Euroasia Regionen i ICMDA som sträcker sig från Västeuropa genom alla länderna i den forna sovjettunionen. Vi har ett speciellt ansvar för Ukraina.

KLM förvaltar
fonder som bl.a. delar ut resestipendier till medicinstudenter och tandläkarstudenter