Thank you for ICMDA 2014 World Congress!
It is an amazing grace to hear the sweet sound of doctors, dentists and students from all over the world unite in songs and praise to our creator and God. To hear the Holy Spirit inspiring us
through voices from all the continents of the world as almost 1000 doctors dentist students and friends representing 80 nations joined as one. For me, as a child born in the east and
aised in the west, enjoying the rhythm of Africa and the warm temperament of South and Latin America, it was special to be given the opportunity to sing for everyone "How great thou art"
and "Arirang" in both my Swedish and Korean mother tongues. I am thankful to be part of the International Christian Medical and Dental Association
- ICMDA -
Please enjoy the pictures included reflecting the mood of the 50th ICMDA World Congress
Glory to God
to our Lord and Saviour Jesus the Christ
And the Holy Spirit
Amen
/Johan
Welcome to the Page of the CEO
What does a Christian Doctor look like? What does he or she do? I believe the answers to those questions are as many as there are Christian Doctors. But to show you a bit what's on the mind of the CEO for CMDA SWEDEN and share some adventures of his, please feel free to click on the picture to the right.
Mentorship Students
Mission

What makes a good doctor?

CMDA Sweden is a place where we help each other grow in as doctors and in Christ. At most Universities in Sweden we have mentors that regulary meets with students. A place where you as a student or junior doctor can feek safe and where all qustions safely can be discussed. A place where the young and doctors to be can grow both as professionals and Christians, guided by those with more experience. So one of the answer to the question "what makes a good doctor" is:

Good Christian Mentorship !

How´s your compassion?

The greatest way to fight poverty is by the transformation of hearts and minds. There is no power in history that so has transformed people as the Christian faith. If all lived after the 10 commandments, that can be summarized in love your God above all and love your neighbor as yourself, there would be no great injustice, no HIV and no starvation. As Christian doctors we have the unique abbility to give relief to many right away and share the word of God that will transform long after we left the place.  


Medical Ethics
Much More

Ars Medicina

Ethics is like sailing from Europe to New York, a few degrees off makes a big difference in the end. As Christians we have the word of God as the compass that will help us take a course and direction that will lead us to a good life that will last. Our Swedish magazine "Ars Medicina" presents excellent articles that will help you take out the right direction. Sometimes it´s a question of life or death.

General Surgeon Emanuel Ezra

One of many excelent speakers during CMDA SWEDENs general assembly 2012, where Johan Semby was elected as CEO. Emanuel expressed his joy over finally finding a place where he may express himself not only as a doctor and speaker, but also as a believing Christian that love to share the word of God.
"I didn´t miss anyone" was the conclusion that Emanuel made after the general assembly. The members of CMDA SWEDEN are like beautiful flowers in the garden of the Lord. Just imagine seeing them break out in full bloom together as doctors and Christians. What a blessing it would be for our healthcare.

How can CMDA SWEDEN help you experience a ful bloom?

Aktuellt
Vad händer i KLM framöver? Det kan du läsa under fliken aktuellt. Under året anordnar vis flera konferenser och föreläsningar. Återkommande händelser är Vårkonferensen med årsmöte och Studenthelgen på hösten. Välkommen!

Ars Medicina
Etik är som att ta ut kompassriktningen inför en segling från Göteborg till New York. Ett par grader gör stor skilnad i slutändan. Som Kristna har vi en grund i Guds ord. I Ars Medicina skriver många duktiga vänner och medarbetare i KLM för att hjälpa oss som läkare att ta ut kompasriktningen i god tid innan vi står inför de svåra valen. Ibland kan det faktiskt gälla liv eller död.
På bilden Lars Ljungström och Nils Svensson delande ut Ars under medicinska riksstämman i Stockholm. Nils som sedan början av 2014 vilar i frid.

Skandinavisk PRIME konferens i Göteborg
Talare från Brittiska PRIME inspirerade. Frågor som luftades var ”Vad kännetecknar en god sjuksköterska/läkare? Vad hindrar? Vad står ”whole person health” för och varifrån kommer medkänslan (compassion)? Hur kan vi förstå patienten? Och hur kan vi se på Jesus som förebild i patient läkarrelationen?”
KLM har ett sammarbete med Brittiska Prime som erbjuder möjlighet att åka ut som läkare/ tandläkare på längre och kortare uppdrag. Läs gärna mer på:
www.prime-international.org


KLM rapport från östfronten - Är fred möjlig?
Ser du situationen i Irak, Israel, och Syrien? Ser du situationen i Ukraina och forna Sovjet Unionen? Ser du situationen bland Kurder och Palestinier? Ser du situationen i det Ebola drabbade väst Afrika? 

Hur stor tror du chansen är för dessa människor från lidande och krigsdrabbade nationer att mötas i en nära gemenskap?

Förbön för KLM medlem
KLM är en förening där vi hjälper varandra att växa som både läkare och kristna. Ett viktigt inslag är att vi tänker och ber för varandra. Under en läkarkonferens i Bulgarien fick vår ordförande och studentsekreteraren möjlighet att lyfta vår medlem och tidigare ordförande Annika Landgren med familj i föbön. Många blev berörda av detta.

Har du något vi kan be för?

Samir, överläkare och ST ansvarig vid medicinkliniken
En av många läkare i KLM som har ett stort hjärta för att hjälpa människor till ett bättre liv. Den 3/8 tog ISIS Samirs födelsestad Singar med över 10 av hans släkt och familjer, hans mors syskon. Samirs morfar flydde från tour Abdin under Sayfo (folkmord på Kristina i Turkiet) och idag flyr hans barn och barnbarn och lämnar hus och allt som de äger. 

En av många medlemmar i KLM som har mycket mer att dela!