Tankar kring
Finska inrikesministerns tala
av Johan Semby
Finlands inrikesminister Päivi Räsänen har gett mig tillåtelse att dela hennes tal under Folkmissionens sommardagar (motsvarande EFS i Sverige) den 5-7 juli. Ett tal som ledde till ett kraftigt
mediadrev mot henne med hot och vandalisering. En utmärkt kristen nutids analys över situationen i Finland som i stora drag även gäller i Sverige.


En fråga som man ställer sig efter att läst talet är hur alla dessa förändringar i värderingar och attityder har kunnat ske så snabbt. Päivi skriver

”Inom dryga tio år har det skett en dramatisk förändring i finländarnas tro på den kristna trons grunder. Enligt Kyrkans forskningscentral i Finland trodde 69 procent år 1999 på Jesu
uppståndelse, år 2011 bara 36 procent. År 1999 trodde 77% av finländarna att Jesus är Guds son, år 2011 41%. År 1990 skrev 60 % av finländarna under påståendet
Jesus kommer tillbaka för att döma levande och döda”, för två år sedan 28%. ”


Svaret tror jag är ”tillgänglighet”. Det är ett känt faktum att drog och alkohol konsumtion är högre bland läkare och sjuksköterskor än befolkning i snitt. Detta beror knappast på sämre
kunskap, men på tillgänglighet.


Under läkarstämman i Göteborg 2003 var temat ”Barnens Hälsa”. Under ett panelsamtal var det en barnläkare som upprepade gånger sa ”barn vet bäst” till slut så blev en professor i
barndiabetes så upprörd, att han slog näven i bordet och sa ”Om barnen på en skola röstar för en godisbutik så är det de vuxnas f-b….. plikt att säga nej!”.
Var på den andra barnläkaren lugnt upprepade ”barn vet bäst”.  Ett av varningstecknen som lyftes fram under stämman var att det nu fanns typ 2 diabetes hos barn.
Ordet tillgänglighet kommer åter upp.


Under 1990-talet började privatpersoner använda nätet i större utsträckning, internet och World Wide Web slog igenom. IT-bubblan förde med sig att användningen av Internet mångdubblades
på några år, jämförbart med försäljningsexplosionen av TV-apparater i början av 1950-talet. Från 50-talet har makthavare och kultureliten haft en direkt ingång till människors vardagsrum via TV.
Denna har varit tillrättalagd och censurerad och förändringar har införts gradvis, men i och med internet och speciellt de sista åren när man lätt överallt kan se så
väl film som bilder, så har all censur försvunnit. Allt från att tillverka en bomb till att se bensinpriset i stan finns tillgängligt. Om ett barn får välja mellan godis eller mat på skolan – vad
tror du de flesta väljer? Vad tror du de flesta väljer på internet?


För ett par år sedan var jag i Nordkorea, ett land där jag bara känner till två personer med övervikt. Något som fanns i varje hem hos dessa fattiga människor var en tv och en radio.
Radion kunde man sänka ljudet på, men man fick aldrig stänga av den…