Studenthelg

Nu har en ny termin börjat och vad kan vara bättre än att tagga genom en helg med god gemenskap, lovsång och tillbedjan samt inspirerande undervisning om varför
tron på Jesus Kristus spelar roll i våra studier och vår framtida profession! KLMs studentinspiratörer bjuder in till årets Medicinarhelg vid lägergården
bredvid Hornborgasjön, sista helgen i september.

I år har vi fokus på:
Saline Process - att göra Jesus känd

Saline Process - en kurs i varför det har betydelse att låta Jesus lysa igenom i din vardag och hur det kan leda till att studentvänner och patienter kan öppna sig för tro.
Kursen hölls även på vårkonferensen och var så omtyckt att en version för studenter blev ett önskemål. Undervisningen kommer varvas med föreläsning,
gruppdiskussioner och workshop.

Undervisningen kommer hållas av KLMs studentinspiratörer som utbildats i konceptet genom ICMDA.

Jessika Pahlm är AT-läkare i Växjö och aktiv som sekreterare i KLMS styrelse.

Valdemar Landgren jobbar som AT-läkare i Skövde och verkar som internationell sekreterare i KLMs styrelse. 

Vanda Orban gör ST i allmänmedicin i Kumla. Hon är också ledamot i KLMs styrelse. 

Joakim Stiernspetz verkar som AT-läkare i Kalmar och är studentsekreterare i KLM. Läste i Stockholm.

Program
Fredag:
18.30 – 21.00 Ankomst och fika
21.00 – 23.00 Samling med presentation & andakt
23.00 Nattmacka

Lördag:
8.00 – 9.00 Frukost
9.00 – 9.30 Morgonandakt
9.30 – 12.30 Saline Process – Workshop
13.00 – 16.00 Lunch och fritid
16.00 – 17.00 Resurser och tips för mitt liv som kristen läkar- /tandläkarstudent
17.00 – 18.00 Ledarsamling
18.00 – 22.00 Middag med festligheter och spex
22.00 Lovsång och bön för studentgrupperna

Söndag:
8.00 – 10.00 Frukost och packning
10.00 – 11.00 Gudstjänst
11.00 - 13.30 Städning och lunch

Anmälan
Kan göras av dig som är läkar- eller tandläkarstudent och förstår svenska. Vi kan hjälpas åt med översättning för några enstaka så utbytesstudenter är välkomna.
Även AT-läkare är välkomna i mån av plats!

Anmälan görs till studentsekreterare Joakim Stiernspetz senast 18/9. Skriv ett mail där du anger: namn, studieort, mobilnr. utb. och termin samt om behov
av specialkost
 och skicka det till: studentsekreterare.klm@gmail.com
Även ev. önskemål om skjuts från/till tågstation bör anges.
Mat och logi kostar totalt 350kr och betalas till bankgiro 5033-2857. (ej kontanter!)
I år har KLM inte resurser till att subventionera resekostnader, tyvärr!
Medtag egna lakan och handdukar!

Oavsett om du precis börjat, är mitt i, nyligen avslutat eller tar ett sabbatsår från sina läkar- eller tandläkarstudier är du härmed till det yttersta uppmuntrad
att haka på till Broddetorp.

Ta även och tipsa alla intresserade vänner, utbytesstudenter och AT-läkare.

Vi kommer att ha en spännande helg inför Guds ansikte!

Skandinavisk PRIME konferens
2014 års första KLM konferens skedde i Buråskyrkan i Göteborg. Det blev en Skandinavisk konferens med bl.a. läkare, tandläkare & studenter från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Många av de tillresande bodde hemma hos läkarkollegor i och kring Göteborg. Själv hade jag ett Brittiskt läkarpar och en läkare från Australien, boende hos mig.
Talare från Brittiska PRIME inspirerade. Frågor som luftades var ”Vad kännetecknar en god sjuksköterska/läkare? Vad hindrar? Vad står ”whole person health” för och varifrån kommer medkänslan (compassion)? Hur kan vi förstå patienten? Och hur kan vi se på Jesus som förebild i patient läkarrelationen?”
KLM har ett sammarbete med Brittiska Prime som erbjuder möjlighet att åka ut som läkare/ tandläkare på längre och kortare uppdrag. Ett av Prime stora arbeten just nu är att bekämpa Ebola. Läs gärna mer på:
http://www.prime-international.org/
Finska inrikesministerns tal
Finlands inrikesminister Päivi Räsänen, partiledare för Finska KD och läkare som tidigare suttit flera år i styrelsen får vår Finska syskon organisatin höll under Finska Folkmissionens sommardagar 5-7 juli ett tal som ledde till ett kraftigt mediadrev mot henne med hot och vandalisering. En utmärkt kristen nutids analys. Vår kollega Päivi har gett oss lov att dela hennes tal. Ett tal som väcker många tankar.
Medicinska Riksstämman

Under årets största hälso- och sjukvårds evenemang, Svenska läkarsällskapets medicinska riksstämma, fans KLM med som en frimodig kraft. Det mest spännande var panelsamtalet i Elimkyrkan om samvetsfrihet på torsdagkvällen. Stefan Gustavsson från Svenska evangeliska alliansen och CREDO, gav en tankeväckande historisk bakgrund om frihetsfrågor i Sverige. Roger Kiska, advokat och representant för "Alliance Defending Freedom" med över 2000 advokater i 31 länder som kämpar för religions frihet, presenterade deras arbete. Moderator för mötet var vår Magnus Landgren, chefredaktör för Ars Medicina, hans delgivning tillsammans med Gunilla Gomer, från ja till livet och Riksdagskvinnan Annelie Enochson, gav djup och berörde. Medverkade gjorde även KLM:s ordförande och Margréth ordförande i Sveriges kristna sjukvårdsförbund.

Klicka på bilden nedan och kom till fler bilder från riksstämman. Du kan också gå in på följande länk och se lite press kommentarer.

http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/12/03/Sjukvardspersonal-ska-kunna-avsta/

Regionala Frukostmöten
Under hösten 2012 startade Regionala Frukostmöten på ett flertal studentorter i landet. Några studenter ordnar frukosten, medan KLM står för kostnaderna och talare. Det är bara för läkare, tandlläkare och studenter att komma till dukat bord - gratis. Senast så talade Professor Bo Ahrén i Lund. Om du vill läsa mer om detta så klicka på bilden nedan
Uppdrag Ukraina - vårt fadderland
En nation hårt drabbad av katastrofer som HIV, Tjernobyl, gammal östatsmentalitet, och där de flesta läkarna tjänar mindre än vad de behöver för att klara en normal hyra och leverne, och därför måste många ta betalt när de inte skall eller arbetar extra på fritiden. Här får KLM vara med både på student och läkare/tandläkare nivå och vara till välsignelse!
Styrelsen för Finlands Kristna Läkare
Våra syskon i SKSF firar 60 år