Almanacka
Följ med KLM till Indien för att möta kristna läkare och tandläkare från hela världen.
International Christian Medical and Dental Association, ICMDA, är en internationell organisation som KLM varit en del av under många år.
Världskongressen äger rum vart fjärde år.
Årets tema: "I den Store Helarens fotspår“ som hämtas från Jesaja 42:5-7. I programmet finns gudstjänster och bibelstudier såväl som tematiska inslag som rör global hälsa och sociala utmaningar i ett brett perspektiv.
Vi svenskar har erbjudits en postkonferensutflykt till Vellore Christian Medical University och Hospital.
Det är ett unik tillfälle att har gemenskap med kristna studenter och läkare från hela världen.
Läs mer om konferensen och anmäldig på deras websida icmda2018.org
Se deras promotional video.
Andra informationskanaler till världskongressen:
Telephone: +91 4162266686
Website: icmda.net
Twitter: @icmdanet
Bjud med så många som möjligt och häng med på en oförglömlig resa!
Save the date
Studenthelgen i Broddetorp
21-23 sept 2018
Äldre händelser
Vårkonferens med årsmöte
Välkommen till KLM Vårkonferens 2018
 - Internationell samverkan
Även i år kommer konferensen hållas tillsammans med vår systerorganisation, Sveriges Kristna Sjukvårdförbund, SKSF.
Årsmötet äger rum under konferensen, lördagen den 3 mars kl 16.00-17.30.
Talare i år:
Camilla Börjesson - Sjuksköterska, studerar till specialistsjuksköterska inom palliativ vård. Arbetar med palliativ vård i Västafrika.
Vinod Shah - Barnkirurg som varit verksam i Vellore Christian Medical College,
Indien och nuvarande ordförande i International Christian and Medical Association.
Erik Johansson - Internationell missionssekreterare för EFS.
Har ett stort engagemang föinternationell samverkan.
Var: Evangeliska Brödraförsamlingen, Kungsgatan 45, Göteborg
När: 2-4 mars 2018
Studenter kommer på fredagen ha ett eget program med mingel och föredrag från våra studentinspiratörer.
För utförligare programbeskrivning och mer information se PDF här bredvid.

KLMs studenthelg i Broddetorp 29 sep - 1 okt
Nu är det dags för årets studentkonferens för läkar- och tandläkarstudenter. Nytt för i år är att alla AT-läkare välkomnas särskilt att delta tillsammans med studenterna.
Vackert beläget i närheten till Hornborgasjön ligger Slättmissionens Lägergård ditt mellan 30-50 studenter från hela landet kommit årligen för den perfekta starten på ett nytt läsår.
I år är temat:
Livet - bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet
Inspirerade av bibelordet i Ordspråksboken 4:23 talar vi om livets viktiga och svåra frågor och hur man bevarar hjärtat i ärenden som gäller livet.
​Huvudtalare: Mikaela Luthman - Specialist i invärtes-medicin och hematologi, diplomerad i palliativ medicin och arbetar i ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) på Stockholms Sjukhem sedan 2007. Debattör och medförfattare till Claphaminstitutets rapport ”Hotet mot värdigheten - en genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen”.
​Talare: Jovanna Dahlgren – Professor i pediatrisk endokrinologi, PhD och Enhetschef. Nybliven ordförande i KLM. Kommer att tala kring ”Att leva ut vår tro i vardagen inom vården” och det högaktuella temat ”Samvetsfrihet – varför behöver vi värna om den”.
Av studenterna är det läkar- och tandläkarstudenter som prioriteras och andra studenter kan komma i mån av plats. Vi kan hjälpas åt med översättning för några enstaka så utbytesstudenter är välkomna.
Anmälan görs till studentsekreterare Joakim Stiernspetz senast 22/9. Skriv ett mail där du anger: namn, studieort, mobilnr. utb. och termin samt om behov av specialkost och skicka det till: studentsekreterare.klm@gmail.com
Även ev. önskemål om skjuts från/till tågstation bör anges.
Mat och logi kostar totalt 350kr och betalas till bankgiro 5033-2857 i förväg i samband med anmälan. (Inga kontanter!)

Hoppas vi ses där!
Studentinspiratörerna
Vårkonferens med årsmöte
Mullsjö Folkhögskola,
31 mars - 2 april.
Ett samarrangemang med SKSF, Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Det var en imponerande talarlista årets stora KLM konferens visade upp. Docenter, framstående forskare, sköterskor, stabschef, teolog, polis, räddnings tjänst etc. Eller vad sägs om ett av följande omdömen om en av talarna:
”För ett halvår sedan blev hon utsedd till månadens Jönköpingsbo men inte i första hand på grund av hennes fina forskningsinsatser utan att föräldrar och patienter berättat om hur mycket hon betytt när livet varit som svårast.”
 Titta gärna i vårtidning Ars Medicina Express nr 2 för ett sammandrag.
Hjälp krigshärjade Syd Sudan med sjukvårdare
Ett nödrop från vår internationella moderorganisation ICMDA har gått ut för att hjälpa till att rädda sjukvårdsutbildningen för Syd Sudan där pågående krig och oroligheter skapar ett stort behov av mer sjukvårdspersonal. Sätt in ditt stöd på KLM bankgirokonto 5033-2857 med texten "Syd Sudan" så kommer vi att förmedla alla gåvorna vidare till det livsviktiga ICMDA arbetet i Syd Sudan.
Tack för ditt stöd och dina böner!

Johan, ordförande
1-3 april 2016
Vårkonferens på Slottet Bjärka Säby, Linköping
"Därför behövs kristna röster idag"
KLM kallar till årsmöte i samband med vårkonferensen. Huvudfokus kommer dock ligga på inspiration genom flertalet föreläsningar och seminarier. Bön och lovsång samt gemenskap ramas in av den vackra miljön på slottet.
Talare var Alf B. Svensson, Kristian Hartman, Samir Sharo, Martin Bengtsson, Olof Ekre, Ewert Johnsson.
Mycket omtyckt helg med 50 närvarande gäster i den vackra miljön.
ema: Livets resa
Denna gången är det du som är nyexaminerad tandläkare/läkare eller gör din AT/ST som är extra varmt välkommen till en konferens arrangerad just för dig. KLM, som vill göra kristen tro rele,vant i vår professions vardag, har bjudit in talare från när och fjärran till att tala om livets resa. De kommer berätta om hur de valt att betjäna patienter, anhöriga och kollegor med Jesus i centrum.
Talare
David Holford, allmänläkare i Örebro som varit på Mercy Ships i 3 år.
Johan Holmdahl, nefrolog i Göteborg som även jobbat på Hospice i 25 år.
Elizabeth Qian, läkare från Kina.
Gabriel Sjölin, ST-läkare i kirurgi i Örebro.
25 - 27 september 2015
Studenthelg

KLMs årliga studenthelg äger rum sista helgen i september. Årets tema är inspirerat från vårkonferensen:
Saline Process - att göra Jesus känd
Anmälan görs till studentsekreterare Joakim Stiernspetz senast 18/9.
Mat och logi kostar totalt 350kr.

Oavsett om du precis börjat, är mitt i, nyligen avslutat eller tar ett sabbatsår från sina läkar- eller tandläkarstudier är du härmed till det yttersta uppmuntrad att haka på till Broddetorp.
Ta även och tipsa alla intresserade vänner, utbytesstudenter och AT-läkare (dock har läkar-/tandläkarstuderande företräde till platserna).

Läs mer här

17 - 19 april 2015
Vårkonferens i Halmstad

Det var en härlig helg i vackra Kornhillskyrkan med workshop i "Saline Process" och årsmöte som konferensdeltagarna fick uppleva. Konferensens tema "glädje att vittna" återspeglades i undervisningen  på ett konkret sätt. Saline process bjöd på vetenskapliga argument, konkreta tips och övningar i hur en läkares tro kan få bli synlig i arbetsvardagen. Mycket uppskattat av de deltagande studenterna, AT/ST och KLM-läkarna. Hedersgäst var en finsk tandläkare från den kristna tandläkarföreningen i Finland. Tomas Seidal presenterade sin hemförsamling på det trevligaste sättet och bjöd in till en inspirerande gudstjänst som avslutning.

Mars 2015
Regionsmöten hölls i Lund och Umeå 14 mars.

I Lund talade Joakim Stiernspetz, AT-läkare och KLM:s studentsekreterare på temat: Beroendemedicin, 12-stegsprogram och tron styrka för ett nyktert liv. Hur man kan bemöta missbrukare i vården.

Februari 2015
Regionsmöten har hållits i Göteborg och Linköping för studenter, AT-läkare, yrkesverksamma och pensionerade läkare/tandläkare från respektive stad och region.

I Göteborg hölls den 21/2 samling med temat "Kärlekens betydelse för hjärnans utveckling. Talare var Anna Aronsson, barnläkare och tvåbarnsmor, aktiv inom OAS-rörelsen oc i arbete med ensamkommande flyktungbarn och med erfarenheter från att bo och arbeta i Kongo.

I Linköping hölls även där den 21/2 en regionsträff som anslöt till en föreläsning arrangerad av SKSF (Sveriges Kristna Sjukvårdförbund) för kristna studenter och yrkseverksamma inom vården. Talade gjorde Gunnar Holmgren, infektionsläkare och missionveteran som vuxit upp i Zambia och arbetat under många år i Afrika.

Oktober
Ukrainas Internationella Studentkonferens
KLMs fadderland anordnar varje höst en studentkonferens i Odessa som besöks av hudratals medicinstuderande från europa, afrika och asien. En av huvudarrangörerna, den amerikanske läkaren och missionären Jim Peipon, var huvudtalare på KLMs vårkonferens. Hans hälsning var att Svergies och Ukrainas samarbete är fruktsamt och att vårt stöd i bön är viktigt, speciellt i dessa oroliga tider.
Studentkonfernesen har väckt nationell uppmärksamhet och professor Viktor Biryukov från Odessa State Medical Institute meddelar att: "I help because I have a deep respect to Christian movement. It remains the only force opposing greed, selfishness, moral degradation. Our university leaders want to make to this conference a high public resonance with the connection the Ministry of Health of Ukraine. And if God help us, the conference will be very, very successful." Fascinerande av ett tidigare kommunistiskt land.

3-5 oktober
Studenthelg
Den var bra!
I år var fokus på:
"Att leva som kristen läkare i en annan värld"

Talare var:
Dr. Samir Sharo, hematolog och överläkare i Varbergs sjukhus. Samir kommer ursprungligen från Irak, flydde under Kuweitkriget och är bosatt i Sverige sedan 1993. Han har sett hur Gud är trofast i både förföljelse och lidande men även i den svenska vardagen och sjukvården. Samir är personligen insatt i de aktuella händelserna i Irak då hans släktingar nu flyr undan IS framfart. Huvudtalare på lördagen.

Dr. Bertin Magamba, AT-läkare och teologstudent, samt ledare för en husförsamling. Bertin kommer ursprungligen från Kongo och verkade där som kirurg. Han har en stark berättelse om hur Gud räddade hans liv under kriget i Kongo. I Sverige behövde han genomföra hela läkarutbildningen igen och har studietiden färskt i minnet. 

19 - 26 juli
ICMDA
 - 15:e världskongressen med 50års jubileum
KLM uppmuntrade alla sina medlemmar att delta i ICMDAS världskongress i Rotterdam, Holland i år. ICMDA - International Christian Medical and Dental Association, den internationella organisation som KLM sedan många år är ansluten till, har samlat kristna läkare och tandläkare från hela världen i 50 år. Detta till förnyelse, erfarenhetsutbyte och undervisning om trons betydelse i vår profession. Kongressen bygde på ledorden "Serve, Share, Shine". Läs mer, lyssna till kongressens undervisning och se bilder.

29 juni - 6 juli

Almedalsveckan
KLM kommer ha styrelsemedlemmar på plats för att ta del av den politiska stämningen på Gotland. Flera medlemmar i KLM är politiskt aktiva, bidrar i den politiska debatten och KLM vill finnas med i att stötta kristna värderingar och vara en röst i de medicinetiska debatterna. Då det är valår i år har det politiska engagemanget en extra viktig roll för KLM.

7 maj
KLMs regionsmöte med frukost i Malmö

Kristna läkare och medicinstudenter har de senaste åren haft regionsmöten kring lärosäten för läkare och tandläkare.
Här kan studenter, AT-läkare, yrkesverksamma och pensionerade läkare/tandläkare mötas över generations- och vardagsgränser för att samtala om trons roll i vår profession. På träffarna få du även veta hur KLM verkar för att kristna värderingar och Guds välsignelse ska påverka svensk sjukvård. Kom som du är, bjud med vänner som kan vara intresserade eller tipsa de som inte hört om KLM.
Hjälp oss speciellt att informera tandläkarstudenter i Malmö om träffen, tack!
Vi har bjudit in käkkirurg Martin Bengtsson, Övertandläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, att tala om
"Trons betydelse i den kliniska vardagen
- att vara kristen med ena foten i sjukvården och den andra i tandvården."

4-6 April 2014
KLM:s Vårkonferens med årsmöte
"Glädje att tjäna"

En inspirerande konferens med årsmöte på vackra Kåfalla Herrgård utanför Örebro den första helgen i april 2014.

Vi startar med kvällsmat 18.00 fredagen den 4 april och avslutar med lunch söndagen den 6 april. Ett ypperligt tillfälle för avkoppling, glädje och att få inspireras av varandra och talare från Sverige, Norge och Ukraina. Läkare och studenter i Örebro organiserar och planerar helgen tillsammans med vår studentsekreterare.

Några exempel ur den rika talarlistan: Jim Peipon läkare och missionär i Ukraina, Eva Marklund läkare och missionär i Nepal och Magnar Kleiven, generalsekreterare för vår norska syskonorganisation, NKLF.

24-26 Januari 2014
PRIME-konferens med tema "Helhetsmedicin"

Vill du veta hur man som fullt upptagen läkare/tandläkare kan få göra punktinsatser över hela världen? Genom att utbilda kollegor och studenter i helhetsmedicin kan vi sprida Guds rike i nådda såväl som onådda länder! Skandinaviens första PRIME-konferens äger rum i Göteborg i januari. Då kommer kollegor från Sverige, Norge, Danmark och Finland att tillsammans få en introduktionskurs av våra Brittiska kollegor i PRIME – en snabbt växande organisation grundad av några av Storbritanniens mest erfarna läkarmissionärer. Läs mer om PRIME här.

5 December 2013 
En temakväll i samband med Riksstämman hölls i Betlehemskyrkans Utsikten för KLMs läkare och tandläkare samt studenter. Vår bulgariska huvudtalare, Dr. Lyubka Tancheva, föreläste om "Medicine, Science and Spirituality" och om hur hon fann tron på Jesus Kristus. Hon berättade även om sin forskning inom neurofarmakologi där hon som kristen får vara en förebild för sina Ph.D-students. Stella och Alvar Prosén, även de med bulgarisk anknytning, sjöng lovsånger i landets språk. Bland kvällens deltagare, som trotsade SMHIs stormvarningar, fanns såväl studenter som yrkesutövande. 

26 - 28 April
KLM:s 75-årsjubileum Kåfalla Herrgård
"Kraft att tjäna"

Vi hade en inspirerande 75-årskonferens med årsmöte för Kristna Läkare och Medicinstudenter på vackra Kåfalla Herrgård utanför Örebro den sista helgen i april 2013. Vi startade med kvällsmat 18.00 på fredagen den 26 april och avslutar med lunch söndagen den 28 april. Det var ett ypperligt tillfälle för avkoppling, glädje och tillfälle att få inspireras av varandra och talare från Sverige, Norge och Storbritannien. Nytt för i år var att det var många läkare och studenter i Örebro som organiserar och planerar helgen.

Studenterna hadde ett helt eget program som arrangeras av läkarstudenterna i Örebro inne i Filadelfiakyrkan under fredagen och söndagen. Tandläkare och läkare spenderade hela helgen på Kåfalla Herrgård dit även studenterna kom under lördagen.

Några exempel ur den rika talarlistan: Lena Lobak, Norge, tandläkare som undervisar internationellt för barnläkare om "compassion" (empati för de lidande). Dr. John Geater MBE, Storbritannien, Internationell Direktor för PRIME (www.prime-international.org), f.d. missionär till Himalaya. Joakim Stiernspetz, vår nye studentsekreterare som gör sista året på Karolinska och Johan Holmdahl. Det var även en samtalspanel där bl.a. Eva Marklund, Örebro, erfaren allmän-, skol- och fängelseläkare tillsammans med Magnus Landgren, Anne-Berit Ekström och Lars Ljungström samtalade kring hur den kristna tron gett dem kraft att orka och vishet att göra välsignade val.

Till sist några ord från vår kollega Lukas (Luk 1:78-79):
"för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg."

23-25 Mars
ICMDA Eurasia Konsultation i Hvide Kilde Danmark.

Där KLM representerades av sekreterare Johan Semby och Kassör Nils Svensson. KLM är en del av den världsvida International Christian Medical and Dental Association (ICMDA). Vi ingår i en region som består av Västeuropa och det forna Sovjet Unionen. Ett område som sträcker sig ända bort till Stilla Havet och ner i länder som Azerbadjan och Uzbekistan. På vissa platser finns det stor frihet att vara Kristen medan på andra är det mycket svårare. Tanken att varje land i väst skulle "adoptera" ett land i öster väcktes. Efter samtal med ICMDA Eurasia sekreterare James Tomlinson visade sig Ukraina vara en fantastisk möjlighet. KLMs syskon organisation där har under de senaste 3-4 åren fått en sådan tillströmning av läkare och tandläkare studenter som vill vara med eller t.o.m. blivit Kristna genom deras studentmöten, att de har stora svårigheter att möta och vägleda alla de nya. Skörden är stor men arbetarna få. Som svensk är det både billigt och enkelt att resa till Ukraina. Vilken möjlighet!

20-22 April
KLMs årsmöte på Hjälmared.

Där bl.a. Johan Semby valdes till ny ordförande för KLM efterträdande Anne-Berit som under 5 år lett KLM på ett föredömligt sätt. Det blev också direkt sändning från Ukraina under årsmötet där vår kollega Rosty ansvarig för studentarbetet i KLMs syskon organisation i landet berättade om spännande möjligheter. Ukraina är vårt nya vänskapsland i öster som KLM kommer att ta ett särskilt ansvar för. En underbar tid med fin gemenskap och god mat. Söndags predikanten och tillika en av huvudtalarna, kirurgen Emanul Ezra, sammanfattade helgen med "jag saknade ingen"

26 Maj
Frukostträff på KLMs kansli i Göteborg för Kristna studenter

Magnus Göransson bjöd på en härlig frukost och Guds Ord tillsammans med ordförande Johan Semby. Ett mycket inspirerande möte för alla närvarande.

13 Juni
KLM deltog på nätverksmöte i Sveriges Riksdag

KLM representerad av Anna Aronsson, deltog i ett nätverksmöte i Sverige Riksdag dit bl.a. ordföranden/presidenten för den största partigruppen i Europarådets parlamentariska församling, Luca Volontè och Slovakiens förre justitieminister och inrikesminister, jur.doktor Daniel Lipšic deltog för att förhöra sig om och diskutera föräldrars rättighet i Sverige idag.

11-13 Juli
Helandegudstjänster i Kungsbacka

Varje dag under tre dagar kommer det att vara helandegudstjänst i Kungsbacka kyrka kl. 15.00 - 17.00. Där kommer att finnas omsorgsgrupper bestående av Läkare, präster och förebedjare. Flera läkare i KLM kommer att medverka bl.a. Anna Aronsson, Johan Semby och Anne-Berit. Detta är en del av det stora OAS mötet i Kungsbacka 10-14 Juli. Varmt Välkommen!

17-19 Augusti
SKSF Nordiskt möte

Vår syskon organisation SKSF firar sina 60 år på Mulljö folhögskola med deltagare från hela Norden. Liselotte J. Andersson blir huvudtalare. Ordförande Johan Semby tillsammans med kassör Nils Svensson representerar KLM på konferansen.

23-25 Augusti
Samtal med våra Finska kollegor

Sista helgen i augusti reste KLMs ordförande till Finland och spenderade några vackra sensommardagar med ordförande och styrelsen för Finlands Kristna Läkarförening. Våra syskon i öster har över 1000 medlemmar och förvaltar en stor missionsbudget för läkarmissions insatser internationellt (till 80% finansierad av statspengar). Finlands Inrikes Minister, Päivi Räsänen, har med i sin offentliga meritlista att ha suttit i styrelsen för Finlands Kristna Läkare i 8 år. Det blev också middag på tu man hand med direktören för motsvarigheten till vår socialstyrelse, som tidigare suttit som ordförande i Finlands Kristna läkare. Det blev många djupa samtal, som berikade mycket.

28-30 september
Studenthelg på Broddetorp.

Focus, den Kristna studentgruppen på Karolinska står som arrangör tillsammans med Magnus Göransson, Johan Semby och Nils Svensson. Se bilder under medlemsdelen, från en underbar helg!

29 september
Samtal med representant för CMF i Storbritannien

Samråd mellan medlemmar i KLM styrelse och representant från vår Brittiska syskon organisation CMF. Med 25 anställda är de den i särklass starkaste kristna läkarorganisationen i Europa och Asien. "The Christian Medical Fellowship (CMF) was formed in 1949 and currently has over 4000 UK doctors and 1000 UK medical students as members." Läs mer på www.cmf.org.uk

26-28 oktober
Internationell Kristen Studenthelg i Ukraina,

med över 400 deltagare. Alla medlemmar i KLM är välkomna men speciellt välkomnar vi studenter att få vara med i en väckelse atmosfär bland läkare- och tandläkare studenter. Första mötet som hölls för 4 år sedan kom det 35 studenter till (hälften arrangörer...) men sedan har det ökat med över 100 nya deltagare per år! Våra vänner i Ukraina ser stort fram emot att Studenter och Läkare från Sverige kommer med och deltar/föreläser på den stora student festen (vem behöver fotbollsfester...). Är du intresserad E-posta ordförande på: doctors4christ@gmail.com

3 november
KLM bjuder på frukost i Linköping

KLM tillsammans med SKSF bjuder tillsammans med den Kristna studentgruppen Fishermens Friend på Hälsouniveristetet  på frukost i Linköping för alla medlemmar i Östergötland , Närke, Södermanland och Småland. Medverkar gör bl.a. Margréthe, ordförande för SKSF och representater för "Bible for the Nation". Frukost börjar serveras kl 09.00, presentation av "Bible for the Nation" börjar kl 10.00. Plats;
Ryttargårdskyrkan
Djurgårdsgatan 97
582 29 Linköping

10 november
KLM bjuder på frukost i Göteborg.

KLM bjuder tillsammans med den Kristna studentgruppen EKG vid Göteborgs Universitet, på frukost för alla medlemmar i Västragötaland regionen, Halland, Dalsland och Värmland . Talare blir Tomas Seidal, Läkare, Verksamhetschef i Region Halland, flitig debatör och författare.  Frukost börjar serveras kl 09.00, presentation av KLM inleds kl 10.00 av Johan Semby. Plats:
Villa Medici
Högåsplatsen 6, 412 56 Göteborg
(nära Götaplatsen)

17 november
KLM bjuder på frukost i Lund

KLM bjuder tillsammans med Anne-Berit, Johan Semby, Nils Svensson och Per Arvidsson i spetsen för den Kristna studentgruppen Lukas på frukost  i Lund för alla medlemmar i Skåne, Blekinge, Södra Halland och Södra Småland. Huvudtalare Professor Bo Ahrén. Frukost börjar serveras kl 09.00. Professor Ahrén börjar sin presentation kl 10.00. Plats:
Laurentiistiftelsens bibliotek, Kastanjegatan 19 C, 224 56 LUND

28-30 november
Riksstämman i Stockholm.

För första gången kommer KLM att vara närvarande alla dagar med en egen utställning där vi kommer att presentera ett specialnummer av Ars Medicina. Ordförande Johan Semby m.fl kommer att vara på plats. Vi finns där för att klart markera att det finns en Kristen röst bland läkare i Sverige i dag, som värnar om Kristna värderingar och värden i dagens hälsosverige.

29 november
KLM gemenskaps kväll under Riksstämman.

I samband med Riksstämman bjuder KLM in alla sina medlemmar till en kvällssamling kl.18.00 torsdagen den 29 november. Kvällen inleds med en gemensam middag (föranmälan krävs till studentsekreterare.klm@gmail.com) denna del är bara öppen för medlemmar i KLM. Kostnad ej faststäld, men räkna med kring 100kr.  Det kommer att bli tid för gemenskap och information.

Sedan kl 19.45 önskar vi se så många som möjligt i Elim. Då vill vi bjuda in till en manifestation för samvetsfrihet för alla. Start skottet blir ett offentligt seminarium med rubriken " När lagen och etiken kolliderar – klinik och forskning" lett av KLM:s ordförande Johan Semby och redaktören för Ars Medicina, Magnus Landgren. Bland paneldeltagarna återfinns representanter för Alliance Defending Freedom (jurist), Sveriges kristna sjukvårds förbund, Ja till Livet , Svenska Evangeliska Alliansen (Stefan Gustavsson, generalsekreterare). Ämnet blir samvetsfrihet: Vad skall och bör svenska läkare och vårdpersonal följa när svensk lag eller praxis bryter mot internationella lagar och rekommendationer eller med vår tro och övertygelse.

Plats: Elimkyrkan på Storgatan 26, Östermalm, Stockholm.

Tid: 18.00 för medlemmar, 19.45 för allmänheten

Sista anmälningsdag för medlemsmåltiden är på tisdagen 27 november. Vi beställer bara mat till så många som är anmälda

1 december
KLM bjuder på Frukost i Stockholm.

KLM bjuder tillsammans med medicinestudent Carolin Josefsson, ordförande i den Kristna studentgruppen Focus på Karolinska, på frukost på St.Eriksgatan för alla medlemmar i Stockholm, Uppland, Gotland, Västmanland, Gästrikland, Härjedalen, Hälsingland och Dalarna .
Talare blir Per Arne Parment "Min tid i KLM och som kristen läkare"
Frukost börjar serveras kl 10.00, presentation av KLM börjar kl 10.45.

Plats:
St: Eriksplan 4,
Ingång via läkarmottagningen, "PS - Dr. PA Parment"
(Tunnelbane stationen St: Eriksplan)
OBS - NY START TID 10.00